Scrisoare de la Petru Pascalau

sept. 9, 2019

Dragii noștri, frați și surori în Domnul,

Cu ajutorul Domnului și a harului Său, împreună cu multi dintre dumneavoastră, intrăm în al zecea an de lucrare, în Etiopia. Vă mulțumim din toată inima pentru dragostea frățească aratată în fapte și participarea cu credincioșie în lucrarea de traducere a Biblei.

Suntem recunoscători Domnului, că a aprins și duhul altor frați și surori, care cu bucurie s-au alăturat lucrării de traducere a Cuvântului lui Dumnezeu în orice limbă vorbită pe pământ, prin viu grai sau prin limbaje ale semnelor.

Autrecut douăluni de când v-amscris că Nou Testamentele în limba șekkacio au ajuns în portul Djibuti, dardin cauzasituației dințară, drumulspre Addis Abeba esteînchis. Transportular presupunesă sestrăbată Etiopia din estspre sud-vest. De asemenea, înzona Șeka situațiaa devenitcritică, dincauza nemulțumirilordintre poporul șekkacho și unalt poporvecin.

Frații din Maașa au hotărât, prin credință, o zi de sărbătoare pentru dedicarea Noului Testament, în 2 mai anul acesta. Să ne rugăm pentru frații noștri să fie întăriți în credință. Să ne rugăm ca Domnul în bunătatea Lui să se îndure, să protejeze ca să poată avea loc acest eveniment. Fie ca orice uneltire a dumnezeului veacului acestuia să fie dată de rușine, astfel încât întunericul să fie biruit de Lumină!
În lucrarea de traducere a Bibliei în limbaje ale semnelor, prin harul Domnului, urmeaza să merg în luna martie în Tanzania, vă cer sprijin în rugăciune, îngerii Domnului să fie cu Mirela și copiii, care vor rămâne în Etiopia.

Noi ca și familie suntem bine, și-I mulțumim Domnului că nu am fost așa bolnavi ca și anii trecuți, în această perioadă. Aici, lunile ianuarie și februarie, sunt foarte grele, deoarece nu a plouat de cateva luni si e mare seceta șipoluarea. Vă suntem recunoscători că vă rugati ca Domnul să ne întărească trupul și duhul nostru.

Vă mulțumim și vă dorim pace și bucurie în încercările de care nu vom fi lipsiți nici în acest an! Biruința și slava să fie a Domnului!

Petru și cei încredințați pentru o vreme

Implică-te acum!

Fiecare lucru pe care îl facem se întâmplă prin implicarea oamenilor și tu poți să faci parte din schimbare!